คำถามที่พบบ่อย

1. การค้นหารถที่่ต้องการและการจองทำได้อย่างไร ?

 • ทำการค้นหารถโดยระบุประเภทรถ วันที่ต้องการใช้งาน - วันที่คืนรถ และกดปุ่มค้นหา
 • เลือกรถที่คุณต้องการ โดยการกดปุ่ม "จองเลย" เพื่อเข้าสู่หน้าจองรถ
 • ในหน้าจองรถ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว คุณสามารถ เข้าสู่ระบบด้วย อีเมล์และรหัสผ่านในขั้นตอนที่ 1 และระบุเวลาที่คืนรถ พร้อมทั้งสถานที่ที่ต้องการรับรถ(ถ้ามี) ในขั้นตอนที่ 2 และยืนยันการจองในขั้นตอนที่ 3
 • ในหน้าจองรถ หากไม่ได้เป็นสมาชิกมาก่อน สามารถกรอกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจองอย่างรวดเร็ว ระบบจะทำการสมัครสมาชิกให้คุณอัตโนมัติในขั้นตอนที่ 1 ระบุเวลาที่คืนรถ พร้อมทั้งสถานที่ที่ต้องการรับรถ(ถ้ามี) ในขั้นตอนที่ 2 และยืนยันการจองในขั้นตอนที่ 3

2. ขั้นตอนการจองเป็นอย่างไร?

 • หลังจากผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมล์การจองเบื้องต้น และรอการยืนยันรถว่างจากทาง CarAutoRent ทันที
 • ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันรถว่างภายใน 30 นาที พร้อมข้อมูล และช่องทางในการชำระเงิน
 • ลูกค้าต้องชำระเงินที่ระบุในอีเมล์ ภายในเวลา 2 ชั่วโมงและยืนยันการชำระเงินในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่ ยืนยันการชำระเงิน
 • หากชำระเงินช่องทางอื่นเช่น บัตรเครดิต หรือ เคาเตอร์เซอร์วิส ระบบจะทำการตรวจสอบอัตัโนมัติ
 • หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมล์การจองเสร็จสมบูรณ์

3. ระยะเวลาในการรอยืนยันรถว่าง จากทาง CarAutoRent?

 • ลูกค้าจะได้รับอีเมล์การยืนยันรถว่างภายใน 30 นาที

4. เวลาในชำระเงินค่าเช่า และ ยืนยันการชำระเงิน?

 • ลูกค้าต้องชำระเงินภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับอีเมล์ยืนยันรถว่าง

5. การยกเลิกการจอง

 • หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับอีเมล์ยืนยันรถว่าง จะถูกยกเลิกรายการจองอัตโนมัติ
 • หากการจองรถเสร็จสมบูรณ์ และลูกค้าต้องการยกเลิกการจอง สามารถส่งอีเมล์ การยกเลิกได้ที่ booking@carautorent.com
 • ในการยกเลิกการจองที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินค่าเช่ารถคืนตามเงื่อนไขดังนี้ เงื่อนไขการคืนเงินจอง
รถเช่า เชียงใหม่ กรุณารอสักครู่...