การยกเลิกการจอง

เงื่อนไขการขอคืนเงินในการยกเลิกการจอง

1. การขอคืนเงินก่อนวันรับรถ 30 วัน คืนค่าเช่า 90% เงินมัดจำคืนเต็มจำนวน
2. การขอคืนเงินก่อนวันรับรถ 15 วัน คืนค่าเช่า 70% เงินมัดจำคืนเต็มจำนวน
3. การขอคืนเงินก่อนวันรับรถ  7 วัน คืนค่าเช่า 50% เงินมัดจำคืนเต็มจำนวน
4. การขอคืนเงินก่อนวันรับรถ  1 วัน ไม่คืนค่าเช่า เงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

ในการขอคืนเงินหรือยกเลิกการจอง กรุณาส่งอีเมล์ติดต่อที่ booking@carautorent.com โดยตรง

รถเช่า เชียงใหม่ กรุณารอสักครู่...