ยืนยันการชำระเงินคำแนะนำ

  • กรุณาชำระเงินและแจ้งข้อมูลหลังจากการจองแต่ละครั้งทันที เพื่อป้องกันลูกค้าคนอื่น ๆ จองรถคันเดียวกัน
  • กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลการจองให้ถูกต้อง และยืนยันการจองก่อน วันรับรถ 24 ชั่วโมง
  • หลังจากแจ้งการโอนแล้ว กรุณารอการยืนยันการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้บริการรถเช่า
  • การยืนยันการตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้บริการรถเช่า ภายใน 30 นาที ในช่วงเวลาทำการ และ 6-8 ชั่วโมงสำหรับนอกเวลาทำการ

Loading...